DÖKÜMANLAR

  •   Vergi Numarası Dilekçe Örneği
  •   Tam Süreli İş Sözleşmesi
  •   STK Proje Koordinatörü Görevlendirme Formu
  •   Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
  •   Kamu Proje Koordinatörü Görevlendirme Formu
  •   Koordinatör Bordro ve Puantaj Örneği
  •   Kurs Başvuru Formları
  •   Kursiyer Devam Çizelgesi
  •   Mal Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
  •   Ödeme Talep Formu